Konfiguracja i połączenia Dewalt Dw728

Konfiguracja i połączenia Dewalt DW728 to specjalna technologia, która pozwala użytkownikom na konfigurowanie i łączenie urządzeń Dewalt DW728. Technologia ta jest specjalnie zaprojektowana do automatycznego łączenia urządzeń z siecią bezprzewodową, umożliwiając użytkownikom dostęp do wyjątkowych możliwości, takich jak bezpośrednia kontrola połączonych urządzeń za pomocą aplikacji mobilnych. Konfiguracja i połączenia Dewalt DW728 są również kompatybilne z innymi urządzeniami, takimi jak komputery osobiste i laptopy, co pozwala użytkownikom tworzyć i wykorzystywać ich własne sieci bezprzewodowe.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i połączenia Dewalt Dw728

Podłącz drukarkę do sieci za pomocą kabla Ethernet, a następnie zainstaluj oprogramowanie drukarki.

Często zadawane pytania

Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.

Co zrobić, jeżeli drukarka nie została wykryta lub występuje problem z połączeniem przewodowym z siecią?

Upewnij się, że korzystasz z nieuszkodzonego kabla sieciowego Ethernet, sprawdź, czy w pobliżu portu Ethernet drukarki świecisię zielona kontrolka, a następnie wydrukuj Stronę konfiguracji sieci celem sprawdzenia połączenia.

 1. Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz kabel sieciowy Ethernet od routera i drukarki.

 2. Sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń, a następnie sprawdź, czy jest to kabel sieciowy Ethernet, a nie kabel telefoniczny.

  Uwaga:

  Kable sieciowe Ethernet i kable telefoniczne wyglądają podobnie, lecz kable sieciowe Ethernet zwykle są większe i mają nakońcu osiem widocznych kabelków.

  Podłącz kabel do innego portu Ethernet lub LAN routera, a następnie podłącz go do drukarki, upewniając się, że jest on dokładnie włożony do obydwu portów.

  Włącz drukarkę.

  Aby upewnić się, że połączenie zostało nawiązane, sprawdź kontrolki portu Ethernet drukarki . Dioda zielona powinna świecić się światłem ciągłym, a pomarańczowa migać.

 3. Wydrukuj raport Wyniki testu sieci bezprzewodowej lub Konfiguracja sieci.

  Upewnij się, że w sekcji Informacje ogólneStan sieci to Gotowa.

Jakie oprogramowanie drukarki firmy HP, aplikacje i metody połączeń są dostępne?

Firma HP dostarcza kilku typów rozwiązań w zakresie oprogramowania do drukowania, które można dopasować do różnych środowiskdrukowania.

Używanie aplikacji HP Smart (Android, iOS, Windows 10, Mac)

Przejdź do jednego z poniższych dokumentów, aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji i korzystania z aplikacji HPSmart.

  Używanie aplikacji HP Smart (Android i Apple iOS)Używanie aplikacji HP Smart (Windows 10)Używanie aplikacji HP Smart (Mac)
Używanie oprogramowania HP Printer Assistant (Windows)

Oprogramowanie to jest instalowane z pakietem pełnej wersji sterownika HP dla komputerów z systemem Windows. Przejdź do dokumentuCzęsto zadawane pytania na temat narzędzia HP Printer Assistant, aby uzyskać więcej informacji.Używanie oprogramowania HP Utility (Mac)

Oprogramowanie to jest instalowane z pakietem pełnej wersji sterownika drukarki HP dla komputerów Mac. com/pl-pl/document/c05031762" target="_blank">Często zadawane pytania na temat oprogramowania drukarki HP Utility dla OS X, aby uzyskać więcej informacji.Pobierz sterowniki, oprogramowanie i aktualizacje oprogramowania układowego z witryny Pomoc techniczna HP dla klientówPobieranie oprogramowania i sterowników HP dostępne są sterowniki i wszelkie dodatkowe oprogramowanie do drukowania i skanowania przeznaczone do systemów operacyjnychWindows, Mac i Linux. Jest też lista wszystkich dostępnych aktualizacji oprogramowania układowego.Skonfiguruj połączenie USB lub sieciowe połączenie przewodowe z komputerem

Zainstaluj sterownik HP, który poprowadzi Cię przez konfigurację połączenia USB lub połączenia przewodowego (Ethernet) drukarkisieciowej.

  Komputery z systemem Windows lub Mac: Przejdź do 123. com i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować i skonfigurować drukarkę dla swojego typu połączenia.

  Uwaga:

  Jeżeli kabel USB drukarki zostanie podłączony do komputera z systemem Windows przed zainstalowaniem sterownika HP, w większościprzypadków system operacyjny automatycznie wykryje drukarkę i zainstaluje „wbudowany” sterownik pozwalający korzystać z podstawowychfunkcji urządzenia. Może pojawić się komunikat Instalowanie sterownika urządzenia.Komputery Chromebook: Aby zakończyć konfigurację, podłącz kabel USB, a następnie w ustawieniach systemu Chrome OS przejdź do sekcji. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Drukowanie z komputera Chromebook.Instalowanie wbudowanych sterowników systemu Windows

  Przejdź do punktu Instalacja i korzystanie z wbudowanego sterownika druku systemu Windows, aby przeprowadzić szybką konfigurację za pomocą sterownika druku Windows.Korzystanie z funkcji Apple AirPrint

  Apple AirPrint jest wbudowanym rozwiązaniem druku bezprzewodowego przeznaczonym dla urządzeń przenośnych firmy Apple. Umożliwiaono drukowanie z większości aplikacji dla systemu iOS, które mają funkcję drukowania. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznajsię z jednym z poniższych dokumentów.

   Drukowanie za pomocą funkcji Apple AirPrint (iOS)Drukowanie za pomocą funkcji Apple AirPrint (macOS i OS X)Korzystanie z wtyczki HP Print Service (system Android)

   Zainstaluj tę wtyczkę, aby włączyć funkcję drukowania z obsługiwanych aplikacji w systemie Android. Aby uzyskać więcej informacji,przejdź do części Drukowanie ze smartfonów lub tabletów z systemem Android.

   Identyfikator artykułu: 00163883 / Ostatnia modyfikacja: 29. 03. 2019

   Drukowanie

   Aby ręcznie skonfigurować połączenie WLAN z routerem Wi-Fi lub punktem dostępu, wykonaj poniższe czynności.

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
   2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Sieć i Internet.
   3. W oknie Sieć i Internet kliknij opcję Centrum sieci i udostępniania.
   4. W oknie Centrum sieci i udostępniania, w grupie Zmień ustawienia sieci, kliknij opcję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć.
   5. W oknie Skonfiguruj połączenie lub sieć kliknij opcję Ręczne nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową, a następnie przycisk Dalej.
   6. W oknie Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową wprowadź odpowiednią Nazwę sieci, Typ zabezpieczeń, Typ szyfrowaniaKlucz zabezpieczeń/hasło.

    UWAGI:

    • Nazwa sieci (SSID), typ zabezpieczeń, typ szyfrowania i klucz zabezpieczeń/hasło są skonfigurowane w routerze bezprzewodowym lub punkcie dostępu. W przypadku użycia domyślnej konfiguracji informacje te mogą być podane na spodzie routera lub w instrukcji obsługi. Jeśli router został skonfigurowany z użyciem własnych ustawień, mogą on być dostępne po zalogowaniu się na stronę konfiguracji routera. W razie problemów z odszukaniem tych informacji należy skontaktować się z administratorem sieci lub producentem routera.
    • Poniższa ilustracja przedstawia przykład wymaganych informacji. Rzeczywiste informacje, które należy podać, będą inne. FileDownload? file=0155F000007IH7nQAG"/>
   7. Upewnij się, że zaznaczone jest poleUruchom to połączenie automatycznie.

    WAŻNE: W przypadku ręcznego konfigurowania połączenia z siecią bezprzewodową, w której nie nadaje nazwy SSID, trzeba zaznaczyć pole Połącz, nawet jeśli sieć nie wykonuje emisji.

   8. W oknie Pomyślnie dodano kliknij przycisk Zamknij.

   Jeśli po wykonaniu tej procedury nie nastąpi nawiązanie połączenia z siecią bezprzewodową, sprawdź poprawność Nazwy sieci (SSID), Typu zabezpieczeń, Typu szyfrowania i Klucza zabezpieczeń/hasła, po czym powtórz tę procedurę.

   • Społeczność Sony

    Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

   Note: This page translation was made by third party contributors and might not be accurate or could be out of date. Please refer to the english version for reference

   Wymagania

   Po pierwsze, potrzebujesz połączenia z internetem. Rodzaj połączenianie jestważny, ale musisz mieć wtyczkę ethernet do podłączenia routera.

   Jeśli nie posiadasz jeszcze kompatybilnego routera, możesz kupić taki jużzaprogramowany.

   Ostrzeżenie

   Instalacja DD-WRT w pamięci flash routera nie jest trudnym zadaniem.Pamiętaj jednak, że nieudane programowanie może uszkodzićrouter, a nawet unieważnić gwarancję.

   WorldSpot. netnie może być pociągnięty do odpowiedzialności za to co się stanie ztwoim routerem.

   Jeśli nie chcesz ryzykować samodzielnego programowaniapamięci flash routera możeszkupić router już zaprogramowany.

   Instalacja DD-WRT

   Po pierwsze, upewnij się, że twój router jest kompatybilny i ma przynajmniej 4Mb pamięci flash.

   Nie można uruchomić chillispot na routerze, który ma tylko 2Mb pamięci flash.Taki router nie może być użyty jako hotspot. (Być może zmieni się to wprzyszłości)

   Koniecznie przeczytaj ostrzeżenia dotyczące programowania flash.

   Pobierz DD-WRT V23SP2 stąd

   Postępuj zgodnie z procedurą dla twojego routera na stronie instalacji DD-WRT.

   Jeśli masz problemy lub pytania, zapytaj na forum.

   Konfiguracja DD-WRT

   Po zainstalowaniu DD-WRT:

   • Połącz port WAN do modemu lub istniejącego routera.
   • able your static ip and let dhcp automaticaly configure your ip
   • Podłącz komputer do jednego z portów LAN. (Ustaw wkomputerze opcje sieci tak, żeby adres IP ustawiany był przez DHCP)
   • Powinno się teraz dać otworzyć stronę konfiguracji routera (http://192. 1) (login: root,password: admin)
   • Sprawdź, czy możesz połaczyć się z Internetem. Jeśli nie,skonfiguruj połączenie internetowe w routerze.
   • Jeśli istniejący router ma adres IP w tej samejpodsieci (192. x) to musisz wybrać inną podsieć (np. 192. 2. 1)
  • Jeśli masz już działające połączenie internetowe, toskonfiguruj sieć bezprzewodową WLAN. Wyłącz opcje szyfrowania.
  • Sprawdż, czy urządzenia bezprzewodowe mogą połaczyć się zinternetem.
  • Jeśli wszystko działa, po prostu włącz Chillispot wzakładce Administration/Hotspot/Chillispot
  • Wybierz "Enable chillispot"
  • Włącz opcję "Separate wifi from the lan bridge": Tospowoduje rozdzielenie sieci przewodowej od WLAN i pozwoli komputerompodłączonym kablami na bezpośredni dostęp do internetu bez koniecznościlogowania do hotspotu i jednocześnie ochroni sieć przewodową przezużytkownikami WiFi.
  • W polu "DHCP interface", wybierz WLAN.
  • Wpisz w pole "Radius server 1" adres IP twojegogłównego serwera Radius
  • Wpisz w pole "Radius server 2" adres IP twojegozapasowego serwera Radius (jeśli masz tylko jeden serwer Radius, wpiszten sam adres co powyżej, albo pozostaw zera).
  • Ustaw adres IP serwera DNS w polu "DNS server"
  • W polu "Shared Key" wprowadź hasło serwera Radius
  • Radius NASID to nazwa twojego hotspotu w systemieWorldSpot
  • Redirect Url to adres serwera Uam, czyli portaluidentyfikjącego użytkowników.
  • UAM Secret to hasło używane pomiędzy serwerem Uam ahotspotem.
  • UAM Allowed to list adresów www,które można przeglądać bez logowania do hotspotu.
  • Zapisz ustawienia i zrestartuj router.
  • Twój hotspot powinien już działać. Jeśliwcześniej testowałeś połączenie bezprzewodowe, to wyłącz i włącz użytedo tego urządzenie, aby uzyskać nowy adres IP.
  • Uwagi

   Upewnij się, że twój zewnętrzny router i dostawcainternetu nie blokują portów UDP 1812 i 1813.Chillispot i serwer Radius komunikują się przy użyciu tychportów.

   Wszystkie komputery podłączone do portów LANroutera będą niedostępne dla użytkowników siecibezprzewodowej.

   Ta procedura powinna też działać z DD-WRT v24beta. Ta wersjewprowadza nowe, fajne funkcje.

   Wielokrotny parametr SSID pozwala na tworzenie wielu wirtualnych sieciWiFI. Na przykład jednąnieszyfrowaną dla użytkowników hotspotu, inną,zabezpieczoną, dla prywatnego użytku.Uwaga: v24 to wciąż beta, a nie oficjalne wydanie.

Konfiguracja i połączenia Dewalt Dw728

Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i połączenia Dewalt Dw728

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i połączenia Dewalt Dw728